Privacy beleid | Dry Cleaning Ocean
Welkom op onze privacyverklaring

Dry Cleaning Ocean is een stomerij gelegen in het centrum van Den Haag. Wij verwijzen u graag naar onze ‘over ons’ pagina

Introductie

1.1. Deze privacyverklaring bevat de omschrijving omtrent het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens door Dry Cleaning Ocean.

1.2. Om u een excellente service aan te bieden zal Dry Cleaning Ocean uw persoonsgegevens gebruik teneinde (i) het optimaliseren van onze logistieke dienstverlening, (ii) het personaliseren van onze service, en (iii) het versturen van nieuwsbrieven en speciale aanbiedingen. Dry Cleaning Ocean is verantwoordelijk voor de door uw verstrekte persoonsgegevens. U behoudt het recht tot het wijzigen, beperken en herroepen van onze toegang en verwerking tot uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

2.1. Door het registeren op ons systeem, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Naam;
 • E-mail;
 • Telefoonnummer;
 • Adresgegevens; en

2.2. Dry Cleaning Ocean behoudt het recht om extra informatie verstrekt door u op onze website of andere communicatiemiddelen te gebruiken voor het aanbieden van een excellente service.

2.3. In aanvulling op het voorgaande artikel, kan Dry Cleaning Ocean uw persoonsgegevens gebruiken voor het aanbieden van (online) nieuwsbrieven indien u gebruikt wenst te maken van deze service.

2.4. Indien u gebruik maakt van sociale media, en u deze niet heeft verboden om gebruik te maken van uw persoonsgegevens, kan het zo zijn dat wij bepaalde informatie ontvangen van de provider van uw sociale media. Deze informatie zal alleen gebruikt worden voor het leveren van een goede service. Voor meer informatie in dit verband, adviseren wij u om de privacyverklaring van uw sociale media te raadplegen.

2.5. Dry Cleaning Ocean verzamelt uw persoonsgegevens alleen bij (i) de registratie op de website, (ii) het plaatsen van bestellingen, (iii) het aanmelden op onze nieuwsbrieven, en (iv) het verstrekken van (extra) informatie via één van onze communicatiemiddelen (inclusief sociale media).

Doel

3.1. Dry Cleaning Ocean zal uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het ophalen en bezorgen van uw bestelling;
 • Personaliseren van onze service;
 • Communicatie omtrent uw bestelling;
 • Nieuwsbrieven;
 • Speciale aanbiedingen; en
 • Interne bedrijfsvoering.

3.2. Dry Cleaning Ocean is niet bevoegd om uw persoonsgegevens te delen met derden.

3.3. In overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR) heeft u de volgende rechten met betrekking to uw persoonsgegevens:

 • Informatie betreft de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • Het wijzigen van uw persoonsgegevens op elk gewenst moment;
 • Dry Cleaning Ocean het recht tot verweking en gebruik van uw persoonsgegevens ontnemen;
 • Het opleggen van beperkingen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens; en
 • Het recht op dataportabiliteit

Beveiliging

4.1. Dry Cleaning Ocean zal alle nodige maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

4.2. Dry Cleaning Ocean zal uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig is voor de doeleinden zoals omschreven in deze privacyverklaring en voor zover u Dry Cleaning Ocean niet het recht tot het gebruik van uw persoonsgegevens heeft ontnomen.